Tykkää meistä myös Facessa
 

Osaston FB-sivu on avattu; sillä pyritään tehostamaan ja täydentämään osaston sisäistä ja ulkoista tiedotusta. Olisi todella hienoa jos tämän ryhmän jäsenet kävisivät tykkäämässä sivuista.
https://www.facebook.com/pasilanosasto/?fref=ts

Pasilan osaston suljettu Facebook-ryhmä jatkaa edelleen jäsenistön keskusteluforumina.
Osastomme puheenjohtaja Jari Pellikka käyttää Twitter-tiliämme.

Tervetuloa Pasilan osaston sivuille

Posti- ja logistiikka-alan unioniin kuuluva Pasilan osasto 151 edustaa pääkaupunkiseudulla noin 2000 jäsentä.
Valvomme postin työntekijöiden etuja.

Edunvalvonta-alueet:
Helsingin postikeskus, Ilmala
Helsingin Veturitien logistiikkaterminaali
Vantaan logistiikkakeskus ja Ulkomaan tuotanto, Siipitie 

 

 

 

      PAU:n Pasilan Osasto ry tiedottaa 7.11.2019

 

Postinjakelun, käsittelyn ja kuljetuksen lakko alkaa maanantaina 11.11. klo 06.00.  Seuraa liiton sivuja https://www.pau.fi/

Postin tes-esitys pitää sisällään myös vuosityöajan lisäämisen kuukaudella.

Katso video liiton sivuilta siitä, kuinka työaikasi kasvaisi:

https://www.youtube.com/watch?v=VQKlrTsN9I8

Posti on tiedottanut työpaikoilla lakon vaikutuksista lomaoikeuteen. Tällä yritetään vaikuttaa siihen, että ainakaan ns. pitkälomalaiset eivät osallistuisi maanantaina alkavaan lakkoon. Posti "unohtaa" tarkoituksella infossaan kertoa sen, että jos se saa lakon murrettua ja sitä kautta tes-tavoitteensa toteutettua, niin pidemmät vuosilomat poistuvat kokonaan eli niitä ei ole tulevina vuosina lainkaan.

Posti on jättänyt kertomatta mitä tapahtuu, jos emme lakon avulla pysty torppamaan Postin työehtosopimusesityksiä. Työntekijöiden vuosityöaika tulisi kasvamaan noin kuukaudella ja osalla enemmänkin.

Verrataan ensin kokoaikaista vuosilomalain piirissä olevan työntekijän työaikaa.

  • Työaika tulisi kasvamaan 21 minuuttia päivässä.
  • Työaika ”jakelu tessissä” on 8 tuntia päivässä.
  • Vuonna 2020 tulee olemaan 222 työpäivää.

222 x 21 minuuttia = 77,5 tuntia.

  • Eli vuosityöaika kasvaisi noin kaksi viikkoa.
  • Tarkastellaan sitten ns. pitkälomaisten vuosityöajan kasvua. Yhdeksän lisälomapäivää häviäisi eli 9 x 8 tuntia = 72 tuntia. Pitkälomalaisten osalta vuosityöaika kasvaisi melkein kuukauden.

Eikä tässä vielä kaikki.

  • Jakelu tessissä ”arkipyhät eivät lyhennä työaikaa.
  • Vuonna 2020 on yhdeksän arkipyhää, 9 x 8 t = 72 tuntia.
  • Kokonaisuudessaan vuosityöaika kasvaisi 149,5 – 221,5 tuntia.

Kun verrataan kaikkia muita SAK:n liittojen työehtosopimuksia, niin lähes kaikissa niissä

  • lyhennetään työaikalain mukaista 40 viikkotunnin työaikaa joko pekkas-järjestelmällä tai päivittäistä työaikaa lyhentämällä.
  • Lähes kaikissa tesseissä arkipyhät lyhentävät työaikaa tai arkipyhiltä maksetaan arkipyhäkorvaus.

Mitä tekee Posti kun työaika kasvaa kuukaudella ja ylikin?

Tarvitaan vähemmän työntekijöitä ja tästä seuraa yt:t, jonka seurauksena Posti irtisanoisi ja osa-aikaistaisi työntekijöitä.

Aika kummallinen tilanne tulee eteen, kun maan hallitus yrittää kaikin keinoin kasvattaa työllisten määrää ja valtion 100 % omistama yritys samaan aikaa vähentää työllisten määrää.

Postin paljon puhuma joustavuus tarkoittaa suomeksi sanottuna sitä, että palkat joustavat alaspäin ja työaika ylöspäin.  

 

Esko Hietaniemi, liittosihteeri

 

Kysymyksiä ja vastauksia lakkoon liittyen postinjakelussa, käsittelyssä ja kuljetuksessa

 

 

Työnantaja väittää, että lakko on Posti Palvelut Oy:ssä laiton eikä siihen pidä osallistua.

Tämä ei pidä paikkaansa!

PAU on tehnyt järjestöpäätöksen, jossa työt on asetettu lakkoon. Näitä lakon alaisia töitä ei kenenkään työntekijän tule tehdä. Lakko on laillinen. Jos työnantaja muuta väittää, niin lakon laillisuuden päättää aikanaan tuomioistuin, ja tästä kantaa vastuun liitto eikä yksittäinen työntekijä. Työrauha ei koske Posti Palvelut Oy:n pakettilajittelijoita/postityöntekijöitä, ryhmävastaavia ja huolitsijoita (PeC), jotka ovat PAUn jäseniä.


Työrauha koskee vain varhaisjakelua, jota PAU ei ole asettanut lakkoon.

Työnantajan väitteet siitä, että työrauha sitoisi pakettilajittelijoita on virheellinen.

 

Muista seurata sähköpostiasi ja tekstiviestejäsi, PAU tiedottaa niiden kautta


Muista myös ammattiosaston Facebook – ryhmä https://www.facebook.com/groups/334369142434/

 

 

Kysy lisätietoja luottamusmiehiltä tai katso www.PAU.fi

Uusi toimikunta valittiin Pasilan osaston vuosikokouksessa
Tikkurilan Tulisuudelmassa 3.3.2018.

Vuosikokous palasi Tikkurilaan


Alta löytyy tilastoa vähän pidemmältäkin ajalta.

Aleksi Andersson

Pääluottamusmies-
valintojen
toinen äänestyskierros
on käyty Loke/Ulk -alueella

Äänestyksessä annettiin yhteensä 235 ääntä:

- Aleksi Andersson            131 ääntä
- Isto Kuusisto                    104 ääntä
 

Aleksi Andersson valittiin pääluottamusmieheksi.
Onnittelut hänelle!

 

VerkkoPasilli

jää nyt valitettavasti ilmestymättä, mutta Hipan pilapiirros sentään julkaistaan

Pasilli-lehden julkaisuaikataulu
 

LehtiMateriaali Ilmestymisaika
2/201930.4.Kesäkuu
   

Haluathan sinäkin osallistua lehtemme
tekemiseen.

Lähetä juttusi osoitteeseen:
pasilli.lehti@gmail.com

Tekstit ja kuvat  erikseen omina tiedostoinaan.
Teksti ilman muotoiluja.
Otsikon voit erottaa yhdellä tyhjällä rivillä.

Kuvat jpeg.-muodossa.