Hkipok - Posti Jakelu Oy:n työntekijöiden työsuojeluvaalien ehdokasasettelu käynnistyy

4.1.2024

POSTI JAKELU OY:N HELSINGIN POSTIKESKUKSEN TYÖNTEKIJÖIDEN

TYÖSUOJELUVAALIEN EHDOKASASETTELU

 

Työsuojeluvaalit toimikaudelle 2024–2025 käynnistetään vaalitoimikunnan toimeenpanemina. Ehdokasasettelu ja vaalit koskevat kaikkia postikeskuksessa työskenteleviä P-palkkaliitteen työntekijäasemassa olevia käsittelyn työntekijöitä.

 

Valitun työsuojeluvaltuutetun ja kahden varavaltuutetun toimikausi on kaksi vuotta. Työsuojeluvaltuutettujen kausi alkaa työsuojelun keskusvaalitoimikunnan vahvistettua vaalien tulokset helmikuun aikana.

 

EHDOKASASETTELU

 

Työsuojelun yhteistoimintasopimuksen mukaan nyt pidettävillä vaaleilla valitaan työntekijöiden työsuojeluvaltuutettu sekä 1. ja 2. varavaltuutettu. Kustakin vaalista suoritetaan erillinen ehdokasasettelu. Ehdokkaita saavat asettaa ja ehdokkaiksi saavat asettautua kaikki työpaikan

P-liitteen työntekijät.

 

Ehdokasasettelu alkaa 2.1.2024 ja päättyy 9.1.2024 kello 9:00.

 

 

Ehdokkaan on toimitettava ehdokkuudestaan kirjallinen suostumus vaalitoimikunnalle.

Suostumuksesta tulee käydä selvästi ilmi, mihin vaaliin ja mille alueelle ehdokas on asettumassa ehdolle. Mikäli henkilö asettuu ehdokkaaksi useampaan vaaliin, esimerkiksi työsuojeluvaltuutetuksi ja työsuojelun 1. varavaltuutetuksi, jokaisesta ehdokkuudesta on annettava oma erillinen ilmoitus ja suostumus.

 

 

Työsuojeluvaltuutetuksi ja varavaltuutetuiksi voidaan valita työntekijäasemassa oleva työntekijä.

Mikäli suostumuksensa antaneita ehdokkaita on asetettu enemmän kuin yksi kuhunkin tehtävään, käynnistetään vaalit.

 

EHDOKKAIDEN NIMET SEKÄ EHDOKKAIDEN SUOSTUMUKSET TULEE ILMOITTAA KIRJALLISESTI VIIMEISTÄÄN 9.1.2024 KLO 9:00 MENNESSÄ SÄHKÖPOSTILLA OSOITTEESEEN:

 

satu.ollikainen@posti.com

 

 

Helsingissä 28.12.2023

vaalitoimikunnan puolesta

 

Satu Ollikainen

työsuojeluvaalitoimikunnan puheenjohtaja

satu.ollikainen@posti.com