Arkisto

Tällä sivulla on muistamisen arvoista materiaalia Pasilan Osaston toiminnasta.


 


 

 

 

      PAU:n Pasilan Osasto ry tiedottaa 7.11.2019

 

Postinjakelun, käsittelyn ja kuljetuksen lakko alkaa maanantaina 11.11. klo 06.00.  Seuraa liiton sivuja https://www.pau.fi/

Postin tes-esitys pitää sisällään myös vuosityöajan lisäämisen kuukaudella.

Katso video liiton sivuilta siitä, kuinka työaikasi kasvaisi:

https://www.youtube.com/watch?v=VQKlrTsN9I8

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Posti on tiedottanut työpaikoilla lakon vaikutuksista lomaoikeuteen. Tällä yritetään vaikuttaa siihen, että ainakaan ns. pitkälomalaiset eivät osallistuisi maanantaina alkavaan lakkoon. Posti "unohtaa" tarkoituksella infossaan kertoa sen, että jos se saa lakon murrettua ja sitä kautta tes-tavoitteensa toteutettua, niin pidemmät vuosilomat poistuvat kokonaan eli niitä ei ole tulevina vuosina lainkaan.

Posti on jättänyt kertomatta mitä tapahtuu, jos emme lakon avulla pysty torppamaan Postin työehtosopimusesityksiä. Työntekijöiden vuosityöaika tulisi kasvamaan noin kuukaudella ja osalla enemmänkin.

Verrataan ensin kokoaikaista vuosilomalain piirissä olevan työntekijän työaikaa.

  • Työaika tulisi kasvamaan 21 minuuttia päivässä.
  • Työaika ”jakelu tessissä” on 8 tuntia päivässä.
  • Vuonna 2020 tulee olemaan 222 työpäivää.

222 x 21 minuuttia = 77,5 tuntia.

  • Eli vuosityöaika kasvaisi noin kaksi viikkoa.
  • Tarkastellaan sitten ns. pitkälomaisten vuosityöajan kasvua. Yhdeksän lisälomapäivää häviäisi eli 9 x 8 tuntia = 72 tuntia. Pitkälomalaisten osalta vuosityöaika kasvaisi melkein kuukauden.

Eikä tässä vielä kaikki.

  • Jakelu tessissä ”arkipyhät eivät lyhennä työaikaa.
  • Vuonna 2020 on yhdeksän arkipyhää, 9 x 8 t = 72 tuntia.
  • Kokonaisuudessaan vuosityöaika kasvaisi 149,5 – 221,5 tuntia.

Kun verrataan kaikkia muita SAK:n liittojen työehtosopimuksia, niin lähes kaikissa niissä

  • lyhennetään työaikalain mukaista 40 viikkotunnin työaikaa joko pekkas-järjestelmällä tai päivittäistä työaikaa lyhentämällä.
  • Lähes kaikissa tesseissä arkipyhät lyhentävät työaikaa tai arkipyhiltä maksetaan arkipyhäkorvaus.

Mitä tekee Posti kun työaika kasvaa kuukaudella ja ylikin?

Tarvitaan vähemmän työntekijöitä ja tästä seuraa yt:t, jonka seurauksena Posti irtisanoisi ja osa-aikaistaisi työntekijöitä.

Aika kummallinen tilanne tulee eteen, kun maan hallitus yrittää kaikin keinoin kasvattaa työllisten määrää ja valtion 100 % omistama yritys samaan aikaa vähentää työllisten määrää.

Postin paljon puhuma joustavuus tarkoittaa suomeksi sanottuna sitä, että palkat joustavat alaspäin ja työaika ylöspäin.  

 

Esko Hietaniemi, liittosihteeri

 

 

 

Pasilan Osaston Vuosikokus 28.2.

PAU:n Pasilan osaston vuosikokous järjestettiin taas Ravintola Ostra-Botnialla juhlasalissa lauantaina 28.2. Paikalle oli saapunut n. 140 urhoollista ja aktiivista osastomme jäsentä ja jo postiurakkansa päättänyttä eläkeläistä. Osallistujamäärä oli suurempi kuin edellisenä vuonna. Varsinkin Logistiikkakeskus oli mittavasti edustettuna, johtuen varmaankin yllä leijuvasta lomautusuhasta.Kokouksen puheenjohtaja Osmo Lahtinen veti kokousrutiinit läpi taatulla rutiinilla. Kokouksessa käytiin läpi osaston viime vuoden vuosikertomus ja toimintasuunnitelma alkaneelle toimikaudelle sekä osaston talous.Osastolle äänestettiin uusi puheenjohtaja ja toimikunta. Puheenjohtajana jatkaa Eija Heikkilä jatoimikunta, jonka valinnat näet osastosivulla sekä klikkaamalla tästä.Kokouksen vieraana oli PUN:n puheenjohtaja Esa Vilkuna. Omassa puheenvuorossaan puheenjohtaja Vilkuna käsitteli laajasti nykyistä taloustilannetta, valtio-omistajan roolia Itellassa sekä tietysti päivänpolttavaa, hallituksen kaavailemaa eläkeuudistusta.Vantaan Logistiikkakeskuksen yli 450 henkilön lomautusuhka herätti kokousväessä monia kysymyksiä. Varsinkin Loken Työhuonetoimikunnan puheenjohtaja Lasse Nevalainen oli asiassa aktiivinen. Esa Vilkunan ohjeistus oli, että ensiksi kannattaa katsoa mihin suuntaan yt-neuvottelut etenevät ja jos ne etenevät huonosti ei mikään estä työntekijäpuolelta vastatoimia. Logistiikkakeskus ei suinkaan ole ainoa paikka, jossa Itellassa tuulee. Toimipaikkaverkossa on käyty yt-neuvotteluita jo pitkään ja samoin hallinto- ja tukitoimista ollaan vähentämässä väkeä. Ja on perin todennäköistä, että tämä ikävä trendi tulee leviämään laajemminkin. Mahdollisilla vastatoimilla, kuten ulosmarsseilla tai mielenosoituksella on eittämättä laajempaakin merkitystä. Se voi pelastaa myös sinun työpaikkasi.Osa kokousväestä piti omaa perinteistä kokoustaan pubin puolella ja osa seurasi juhlasalin virallista ohjelmistoa hyvinkin tolpillaan. Toverihenkisen iltapäivän päätti maittava, kokolihaa sisältävä lounas.

EU-vaalitilaisuus

Työväenpuolueille järjestettiin EU-vaalitentti Hotelli Arthurissa 23.5.2009 klo 13. Keskustelua alustamaan ja kysymyksiin vastaamaan saapui kuitenkin vain yksi ehdokas, Arjo Suonperä, varatuomari SKP:n vaalilistalta. Laatu tosin korvasi määrän, oli valtavan informatiivista kuunnella tätä hienoa kansalaisaktivistia. Tilaisuuden kahvitarjoiluneen tarjosi PAU:n Pasilan osasto yhdessä muiden pääkaupunkiseudun ammattiosastojen ja SAK:n Helsingin Paikallisjärjestön kanssa.Lue Tiina Virtasen raportti tapahtumasta tästä

Vantaan logistiikkakeskuksessa käydyissä YT-neuvotteluissa on päästy lopputulokseen lomautusten perumisesta vuoden 2009 loppuun saakka.

Kiitos logistiikkakeskuksen henkilöstölle ylityökiellon noudattamisesta.
Tämä on osaltaan vaikuttanut siihen,että 25.9.09 YT-neuvotteluissa on päästy positiiviseen tulokseen.

PAU:n Pasilan osaston julistama

YLITYÖKIELTO PURETAAN VÄLITTÖMÄSTI.

(1.9.)TYÖTAISTELU Vantaan Logistiikkakeskuksessa

PAU:n Pasilan osasto kieltää ylitöiden ja lisätöiden tekemisen Vantaan logistiikkakeskuksessa.

Päätöksen takana on työnantajan aikomus lomauttaa koko Loken henkilöstö.
Lomautuksille ei kuitenkaan ole kestäviä perusteita; taloudellisesta taantumasta huolimatta Itella on edelleen voittoa tuottava yritys. Lisäksi henkilöstöä on pyydetty ylitöihin koko kesän.

 

Olli Asikaiselle PAU:n hopeinen ansiomerkki

Liitto kiitti osaston pitkäaikaista talouden hoitajaa
ja aktiivia hopeisella ansiomerkillä.
Merkki luovutettiin Ollille liittokokousvalmistelujen
yhteydessä

HANNU SOJAKKA
toimi torstaina 25.2. viimeisen kerran osaston luottamusmiesjaoston vetäjänä.

Yllättäen pääluottamusmies Sojakka kertoi vetäytyvänsä työelämästä helmikuun viimeisenä päivana.

Osasto kiittää Hannua hänen merkittävästä urasta edunvalvojana, hän toimi lukuisissa tehtävissä kuten Pasilan postikeskuksen pääluottamusmiehenä 24 vuotta eli kaksi kolmas osaa koko postitehtaan olemassaolo ajasta.Sojakan viimeinen luottamusmieskokous sujui leppoisasti kahvitellen ja menneitä muistellen

Liikenne- ja viestintäministeriön työryhmä esittää uuteen postilainsäädäntöön kilpailun helpottamista, nykyistä huonompaa yleispalvelua. Esityksen osana on myös mahdollistaa antaa verovaroista korvausta yleispalvelun tuottajalle jos palvelu ei ole kannattavaa ja paljon muuta. Tiivistelmä esityksestä löytyy ministeriön sivuilta.

"Itellan arvio on, että lakiehdotuksessa esitettyjen rahoituksen tukimekanismien käytön kynnys on melko korkea, joten toiminnan jatkuva tehostaminen on Itellalle keskeistä myös jatkossa" todetaan työnantajamme näkemyksessä.

Esa Vilkuna kommentoi työryhmän esitystä Kansan Uutiset Verkkolehdessä

Pertti Touhonen on valittu Helsingin Postikeskuksen varapääluottamusmieheksi

Toisen kierroksen äänestys oli melko tiukka, Joonas Pulkkinen 122 ääntä Pertti Touhonen 136 ääntä.
Äänestysprosentti nousi hieman ensimmäisestä kierroksesta ja oli lähes 40 eli ei mitenkään huono.

Pertti Touhonen

Ammattiosastomme piti lauantaina 14.5.

varmasti erikoisimman yleisen kokouksen historiassaan.

Kokous oli kutsuttu koolle käsittelemään yhden Helsingin Postikeskuksen tuotantoalueen ala-arvoista henkilöstöpolitiikkaa.  Erikoista oli myös, että kyseisen tuotantoalueen järjestäytymätön henkilöstö oli kutsuttu mukaan kokoukseen.

Kokous päätti antaa työnantajalle kirjallisen varoituksen ja mahdollisuuden parantaa tapojaan

 

 

 

Myös Pasilan Postikeskuksessa on syytä varautua

luottamusmiesvalintoihin

Viime keväältä siirtyneet POK:n luottamusmiesvalinnat suoritetaan syyskuun aikana siten, että valittujen luottamusmiesten ja varaluottamusmiesten kausi alkaa 1.10. 2011.

Uudet luottamusmiesalueet löydät tästä

Seuraa ilmoitustauluja

Lauantaina 26.11. osaston yleinen kokous
käsitteli kolmea lähitulevaisuuden tärkeää asiaa

Raamisopimusta, josta PAU:n toimitsija Mika Roos antoi kattavan selonteon. Me PAUlaiset olemme siis mukana ko keskitetyssä ratkaisussa.  Sopimuksen sisältöön voi parhaiten tutustua Liiton sivuilla

Ulkomaantuotannon YT-neuvotteluja käsiteltiin kokouksessa.  Neuvottelut ovat vasta alkaneet eikä mitenkään tarkkoja päätöksiä voinut vielä tässä tilanteessa tehdä.   Kokouksessa  kerrattiin kuitenkin osaston kanta tuotannollisiin ja taloudellisiin perusteluihin perustuvia irtisanomisia  osasto ei tule hyväksymään.

Ajallisesti pisimpään ja hartaimmin käsiteltiin Helsingin postikeskuksen yhden työyksikön epätervettä työilmapiiriä.  Lukuisat henkilöstön tekemät esitykset eivät ole johtaneet tilanteen normalisoitumiseen.
Kokouksen kanta oli selvä, työnantajalta vaaditaan konkreettisia toimia tilanteen ratkaisemiseksi, pelkät selvitysmiehet tai muut sen tyyppiset vetkuttelut eivät tässä tilanteessa tule enää kysymykseen.
Kokous valitsi neljähenkisen työryhmän laatimaan toimintasuunnitelmaa, miten tästä edetään eteenpäin.

29.2.2012 oli "Sosiaalisten oikeuksien karkauspävä" ja mielenosoitus Helsingissä Hakaniementorilta Senaatintorille. Vakavaista asioista on kyse ja viestiä vietiin mm Helsingin kaupunginvaltuuston istuntoon, valtuustoryhmille. Leikkaaminen riittää. Varoja on ohjattava kansalle eikä pankkien tukemiseen.

 

 

katso myös http://www.kriittinen.fi/

Kohti Senaatin toria karkauaspäivänä

 

 

Logistiikkakeskuksen ja Ulkomaantuotannon
toinen varatyösuojeluvaltuutettu
Ammattiosaston jäsensihteeri


jasenrekisteri@suomi24.fi

 

Täysi sali keskusteli mm. lakkoavustuksista

Paun puheenjohtaja Esa Vilkuna kertoili kokousväelle alamme lainsäädöksien muutoksesta ja uudesta kilpailutilanteesta, raamisopimuksesta sekä "Extra- sopimuksesta", joka herättikin runsaasti keskustelua.
Myöskin kuljetusliittojen tulevaisuus nyky tiedon valossa oli esillä.

Välillä tietysti äänestettiin

..on se  asema jonne suuntaamme matkamme
2.3.2013 ja siellä Sokos Hotel Vantaa
missä pidetään ammattiosaston vuosikokous
klo 14.00 alkaen.

 

Vanha ja uusi toimikunta lähes kokonaisuudessaan

Miehemme maailmalla on palannut ehjänä kotiin
ja ahertaa muutamaa kokemusta rikkaampana haastavissa työ(yö)tehtävissään

Jatkokertomusta odotellessa, tervetuloa töihin Jussi

Lauantaina 2.3. pidetyssä osaston vuosikokouksessa Pellikka valittiin yksimielisesti puheenjohtajaksi.

Muut toimikunnan valinnat julkaistaan järjestäytymiskokouksen jälkeen.

Nykyinen työehtosopimus päättyy lokakuun lopussa. Me olemme ala jolle uusi liittokohtainen sopimus neuvotellaan ensimmäisten joukossa syksyn sopimuskierroksella.


Tehdyt esitykset käsitellään osaston yleisessä kokouksessa, joka pidetään tiistaina 11.6. klo 14.00 alkaen
Pasilan Postikeskuksen varavesialtaan neukkarissa
 

Varaluottamusmies

Minna Uramo

 

minna.uramo@posti.fi

Pau:n XXlV Liittokokous
Helsinki Congress Paasitornissa eli perinteisellä Byggalla

Osaston sivut välittävät kuvin ja sanoin tunnelmia ja tietoa kokouksen kulusta tekniikan ja kokousaikataulun sallimissa rajoissa.

Ensinnä pahoittelut, yhden kokousedustajamme Jarno Laamasen nimi oli unohtunut pois Pasillin edustajakokousjutusta.

Ensimmäinen kokouspäivä on istuttu Byggan lähes saunan lämpöä lähentelevässä kokoussalissa.
Avajaisissa ministeri ja pääjohtajatason tervehdyksiä.  Sitten kerrattiin edelliset neljä vuotta.

Mutta tunnelma tiivistyy.

Yksimieliset henkilövalinnat

Liittokokous ei turhia  äänestellyt vaan kaikki henkilövalinnat tehtiin yksimielisesti.
Esa Vilkuna jatkaa puheenjohtajan " Elinkautinen jatkuu" kuten hän itse asian määritteli.

Pasilan osastolaisia liittohallitukseen valittiin Jari Pellikka sekä liittovaltuustoon Eija Heikkilä ja Maarit Kuikka.
Riina Hyöky, Isto Kuusisto, Joonas Pulkkinen ja Toivo Saksala ylsivät valtuuston varajäseniksi.

Perinteisen tavan mukaan liittokokous palkitsi ansioituneita aktiiveja, mm Mikko Poutaselle myönnettiin PAU:n kultainen ansiomerkki.

Muutenkin kokous on edennyt sopuisasti, ainoastaan jäsenmaksukatosta äänestettiin.
Euromääräinen jäsenmaksukatto hylättiin jälleen kerran.

Liittokokous näkyi myös lehdistössä esim. Kansan Uutiset julkaisi kokousraportin
Seka Demokraatti haastatteli Esa Vilkunaa

 

Ammattiosasto toivottaa kaikille hyvää ja rauhallista joulua

ja menestyksellistä uutta vuotta 2014

Yksi vuoden kohokohdista

Pasilan Osaston Vuosikokous on pidetty

Kokous alkoi perinteisesti klo. 13.00 auditoriossa eläkeläisten  etkotilaisuudella, jonka juonsi Pekka Korhonen.

Paikalle oli saapunut monia osastonperustajajäseniä

Varsinainen vuosikokous alkoi klo 14.00 perinteisin menoin, puheenjohtajan avaussanoilla sekä poisnukkuneiden muistamisella.

Ja tietysti äänestettiin normaalissa hallitussa kaaoksessa.

Ajankohtaiskatsauksen piti käsittelyn- ja kuljetuksen valtakunnallinen
pääluottamusmies Jarmo Niemi

 

Ja tilitkin tuli tarkastettua.

Ja tämän näköisen toimikunnan kokousväki valitsi

Tässä komeilee vielä vanha toimikunta

Käytä lomaedut hyödyksesi 

Hotelli ja koulutuskeskus Heimari PAUn omistama Hotelli ja koulutuskeskus Heimari sijaitsee Mikkelissä, n. 13 km keskustasta etelään. heimari.com/ Heimari tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia jäsenten vapaa-ajan viettoon, osastojen koulutuksiin ja kokouksiin. Monipuolinen ympäristö tarjoaa tekemistä kaikkina vuodenaikoina. Saimaan rannalla sijatsevassa Heimarissa houkuttelevat minigolf, tennis, luontopolku, soutelu, kalastus tai aurinkoinen uimaranta ja talvisin hiihtoladut, pilkintä, avantouinti tai vaikkapa ulkotulilla istuskelu.

Heimari on tunnettu myös monipuolisista herkkupöydistä.

Ministeri Pekka Haavisto vieraili Pasilan postikeskuksessa

Ministeri Pekka Haavisto tapasi Postikeskuksen väkeä noin tunnin ajan.

Lisää tarinaa ministerin vierailusta seuraavassa Reitissä

Lasten pikkujoulut 6.-7. 12.
Madagascarin Pingviinit 3D
Tikkurilan Bio Grandissa

 

oli taas kerran kohtuullinen menestys. Lauantaille osunut itsenäisyyspäivä verotti jonkin verran katsojia, mutta sunnuntaina oli tupa täynnä.

Kun muistimme joulupukin sanat " Pitäkää äidin tai isän kädestä kiinni, niin ei sitten pelota", niin elokuva oli jännä ja tapahtumarikas.

Osasto kiittää taas kerran Bio Grandin henkilökuntaa ja toivottaa heille mukavaa joulun odotusta.
 

Tukea ABB:n Pitäjänmäen osastolle

 

Myös Pasilan Osasto kävi esittämässä tukensa ABB:n Pitäjänmäen osastolle.
Tehtaan työntekijät järjestivät vuorokauden mielenilmaisun poistumalla työpaikoilta to. 11.12.
sekä tukimielenosoituksen, jossa osastomme puheenjohtaja kertoi Pasilan terveiset ABB:n varapääluottamusmies Kirsi Niemelälle.

30 000 sanoi ei pakkolaille

Perjantaina 6.11. SOL sai kuulla kunniansa

PAU:n Pasilan osaston Nuorisojaosto kutsui kaikkia 6.11 klo 12.00 Kalasataman metroaseman sisäänkäynnin eteen ja siitä  mielenosoitukseen SOL:n pääkonttorille.

Suurinosa Suomen postiliikenteestä pysähtyy

Helsingin postikeskus, Vantaan Logistiikkakeskus ja Ulkomaanterminaali ovat työnseisauksessa alla olevan listan mukaan.

 

Osasto kehoittaa jäseniään seuraamaan PAU:n sivuja sekä PAU:ta facebookissa.

 

P.S. terveisiä lakkovahdista

Kuva: Toivo Koivisto
Lakkovhdit Lokessa

Lähes kuukauden vääntö päättyi

Sopimus on hyväksytty

Palkkoihin ja työaikoihin ei tullut huononnuksia, vaan työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaiset korotukset.
Muutosturva meni ,mutta silti tätä voi kutsua torjuntavoitoksi.

Aiheestä lisää PAU:n sivuilta

Paltan varatoimitusjohtaja Tuomas Aarto ja PAUn puheenjohtaja Heidi Nieminen A-studion vieraina 20. marraskuuta. Kuva: Yle
Melkein koko toimikunta ryhmäkuvassa

Eläkeläiset aloittivat ennakkoon jo klo 13.00

Kokouksessa puhuttiin, nähtiin taikuutta sekä valittiin osaston toimikunta.

Isto Kuusisto, Toivo Saksala, Jouni Kaiponen, Heli Rantanen, Tuula Syrjäläinen, Helena Aarnio, Mikko Poutanen sekä Pertti Touhonen.

 

Varalle: Jouko Luttinen, Ina Laine, Pekka Herranen sekä Merja Rauhavuori

Osaston vuosikokous valitsi odotetusti Jari Pellikan yksimieleisesti osaston puheenjohtajaksi.

Toimikunnan vaalitulos löytyy Osasto sivulla olevasta exeltaulukosta.

Työsuojeluvaalit 2015 on saatu päätökseen

 

Helsingin postikeskukseen työsuojeluvaltuutetuksi on valittu Tuula Syrjäläinen.

1. varavaltuutetuksi valittiin Mikko Poutanen ja 2. varavaltuutetuksi Maarit Kuikka.

 

Työsuojeluvaalit 2015 etenee

 

Loke/ULK työsuojeluvaltuutetun valinnassa ei vaaleja tarvittu,

Jouni Kaiponen jatkaa kumartamalla tehtävässään.

Varavaltuutetuista järjestetään vaalit.

Helsingin postikeskuksessa tarvitaan enemmänkin vaaleja; valtuutettu ehdokkaita on kolme

Eija Heikkilä
Joonas Pulkkinen
Tuula Syrjäläinen

Ehdokkaita varavaltuutetuiksi on niin ikään kolme;

Pekka Herranen
Maarit Kuikka
Mikko Poutanen

Lisää tietoa postiäänestyksistä löytyy työpaikkojen ilmoitustauluilta

 

Aloitteita

liittovaltuustolle ja

TES- esityksiä

 

 

PAU:n liittovaltuusto pyytää jäsenistöltä esityksiä tulevan työehtosopimuksen sisällöstä sekä muita valtuustoaloitteita.

 

Aloitteita varten löytyy valmiit kaavakkeet  tästä alta tai niitä voi kysyä luottamusmieheltä

 

Tehdyt aloitteet tulee toimittaa 23.2. mennessä

jari.pellikka@posti.com

 

Ja tämän näköisen toimikunnan kokousväki valitsi 2014

Perinteisesti eläkeläisten etkot alkoivat tuntia ennen kokousta   klo 13.00 ja paikalle oli saapunut n. 40 osastomme veteraania kuulemaan yhteen vetoa ajankohtaisista asioista työelämästä sekä suunnittelemaan osaston veteraani toimintaa.  Tilaisuutta johti Pekka Korhonen vankalla kokemuksella

Vuosikokous alkoi klo 14.00 ja aluksi tietty jaettiin ansiomerkkejä, valittiin kokousvirkailijoita, puhetta pääsi johtamaan Juha Öhman ja sihteerin töissä hääri Heli Rantanen
 

Normaaliin tapaan käytiin myös läpi menneen kauden tapahtumat ja tilit.  Samoin tulevaisuutta suunniteltiin ja arvioitiin mihinkä meillä on varaa.

Lisää tarinaa ja kuvia saattaa ilmestyä lähipäivinä.

Sairastunutta Esa Vilkunaa tuurasi PAU:n työehtoasiantuntija Esko Hietaniemi.  Hänen savolaisen hersyvä  esitystapansa kevensi muuten niin vakavaa asiaa.  Joukko kysymyksiä ja kommentteja Eskolle esitettiin mm. toive virkamiespostin uudesta tulemisesta :-)

Kohokohtana tietysti henkilövalinnat, puheenjohtajaksi kukitettiin yksimielisesti Jari Pellikka.  Toimikunnasta päästiin oikein äänestämään ja osaston toimikunnan valinta on joukkuelaji jos mikä.

 

Kesä, laituri ja Pasilli kuuluvat yhteen

Ainakin tänä kesänä, kun lehden toinen varsinainen numero 2010 ilmestyy juuri parhaimman lomakauden alkaessa. Lehteä ei kannata pelkästään käyttää saunan sytykkeenä, koska se sisältää runsaasti materiaalia jokapäiväisestä elämästä jonka kohtaamme työpaikalla. Sitä todellisuutta ei kannata aivan kokonaan lomallakaan unohtaa. Lomalla myös ajatus lentää ja ehtii jopa kirjoittaa. Näitä kirjoituksia ei kannata unohtaa pöytälaatikkoon tai muistitikulle, vaan ne kannattaa julkaista syksyn Pasill i- lehdessä. Tällä kertaa deadline pitää (31.8) ja lehti ilmestyy heti alkusyksystä.

Ja sitten vaan kirjoittamaan ja jutut, sarjakuvat yms toimitukseen: Pasilli/Pau Pasilan osasto ry, Pl 925, 00231 Helsinki
tai sähköisesti , ja aikaa siis on elokuun loppuun.

 

nythän tämäkin tiedetään, laillisesta lakosta saa nykyään palkan

 

Jäsentiedote uudesta työehtosopimuksesta

Kirjaudu sisään PAU:n jäsensivuille ja lue tiivis 11 sivun tiedote neuvottelutuloksesta.

 

 

Kukahan tästä pahoittaa mielensä

Seuraavaa Pasillia odotellessa voi lukea Lasse Nevalaisen matkakertomuksen Chilestä.

Kom-postista

PAU:n liittokokous näkyy tiedotusvälineissä

Kansan Uutiset julkaisi pitkähkön jutun, jossa haastateltiin myös meidän Maaritia
huom. sukunimi. Myöhemmin lisää eli lauantain KU:ssa oli juttua.

Myöskin Uutispäivä Demarin paperiversiossa oli juttua liittokokouksesta

Kauppalehtikin noteerasi tapahtuman ja julkaisi myös kokouksen julkilausuman.

Sekä Palkkatyöläinen, että Ilkka antoivat palstatilaa.