Jäsenpalvelu

Pasilan osaston jäsenet

Pasilan osasto 151 on PAU ry:n suurin paikallisosasto. Meitä on osastossa tällä hetkellä (2/2018) yhteensä 1963 jäsentä.

Jäsensihteeri hoitaa osaston jäsenrekisteriä ja on yhteydessä jäsenmuutosasioissa liiton toimiston ja luottamusmiesten kanssa. Jäsenen on hyvä ottaa jäsenyyttään koskevissa asioissa yhteys vaikka ensin omaan lähimpään luottamusmieheen. Kaikki uudet jäsenet hyväksytään joka torstaisessa toimikunnan kokouksessa, minkä jälkeen jäsen katsotaan virallisesti liitetyksi osastoon. Jäsenen asioiden hoitamisessa noudatetaan voimassa olevaa tietosuojalakia, eli kaikki jäsentä koskeva tieto on aina luottamuksellista.

Jotta saisit kaiken hyödyn ajoissa irti jäsenyydestäsi, muista ilmoittaa kaikki jäsenyyttäsi koskeva muutostieto luottamusmiehellesi välitettäväksi eteenpäin tai suoraan osastosi jäsensihteerille. Palkanmaksussa huomioitava muutos, kuten jäsenmaksu, tulee olla työnantajalla kuukauden 11. päivään mennessä, jotta se näkyy saman kuun palkassa. Uusi jäsen valtuuttaa jäsenilmoituskaavakkeella työnantajan pidättämään jäsenmaksun suoraan palkasta, joten jäsenmaksusta ei tarvitse kantaa muuta huolta kuin tarkkailla aina palkkanauhasta, että se on varmasti maksettu. Jos jostain syystä joudut itse maksamaan jäsenmaksusi, muista tehdä siitä ilmoitus liittoon tai osastoon. Tällöin saat ohjeet ja tilinumeron miten toimia. Eläke- ja työttömyysasioissa tietojen välittyminen vaikuttaa myös usein toimeentuloon, joten ilmoita muutoksesi mieluiten ennakkoon, jotta et joudu odottamaan turhaan päivärahan saamista!

Jäsenyys kannattaa aina! Maailma muuttuu ja työpaikat sen mukana, joten yksin ei kannata jäädä, eikä varsinkaan ilman liiton taustatukea. Muistathan, että meillä ovat tukenamme mm. koulutetut edunvalvojat, liiton juristit kuten myös taisteltu työehtosopimus. Pääset vaikuttamaan työpaikkasi asioihin vaaleissa, joissa äänioikeus on vain liiton jäsenillä. Saat tietysti hyötyä jäsenyydestäsi perinteisten järjestöetujesi lisäksi muulloinkin, kun osallistut liiton tai osaston järjestämiin vapaa-ajan tapahtumiin.

Pau:n Pasilan osasto

PL 925 jäsensihteeri

00231 Helsinki 

ilkka.silo@posti.com