Vuosikokous 5.3.2011

 

  

PAU:n Pasilan osaston vuosikokous pidettiin Hotelli Vantaassa 5.3.2011

Paikalla oli 188 äänioikeutettua, ja eläkeläiset mukaan lukien kaiken kaikkiaan 222 jäsentä osallistui vuosikokoukseen.

Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi Hannu Sojakka ja sihteerinä Maarit Kuikka.

 

Pasilan osaston puheenjohtaja Eija Heikkilä avasi vuosikokouksen ja puheenvuorossaan hän kävi läpi menneen vuoden tapahtumia ja valotti hiukan lähiaikojen tapahtumia, joista liittosihteeri Heidi Nieminen kertoi tarkemmin.

 

 

Liittosihteeri Heidi Nieminen käyttikin puheenvuoronsa kertomalla paljon puhuttavasta postilaista.EU:n postidirektiivi tuli voimaan 2008 ja tämän seurauksena Suomessa alettiin muuttamaan ajantasaista postilakia direktiivin mukaiseksi.Postilain muutoksella oli suuri vaikutus viime syksyn TES-neuvotteluihin, koska liitto oli pakotettu ottamaan tiukka linja sillä ei ollut mitään tietoa siitä, mitä laki toisi tullessaan ei ollut. Hallituksen esitys postilaista tuli ulos 21.10. joka oli aivan yhtä huono kuin aikaisempikin.Esitys piti sisällään kolme ongelmakohtaa. Ensinnäkin, kilpailu kyllä avattiin, mutta mitään vaateita kilpailijoille ei ollut. Kilpailu ei olisi näin ollen ollut tasapuolista Itellalle. Toinen ongelmakohta oli rahoitus. Yleisvelvoitteen rahoitus velvoitteen hoitajalle oli jätetty edelleen auki. Siis kilpailijat voivat viedä kermat päältä ja olla osallistumatta yleisvelvoitteen kustannuksiin. Kolmas asia oli 1. luokan kirje, joka jäi pois esityksestä. Tällä oli tavoite yhdistää varhais- ja peruslaki samaan jakoon ja näin kustantaa menot. Tämä ei olisi kuitenkaan ratkaissut rahoitusta Niemisen mukaan, siis rahoituspohja olisi pettänyt ja tämä koske kaikkia PAU jäseniä.Edellä mainituista syystä alkoivat työtaistelut viime syksynä. Linden tavattiin työtaisteluiden alettua ja hänelle vietiin viestiä mitä PAU haluaa. 5.11. Linden kertoi, että hallitus haluaa tulla auttamaan postialaa neuvotteluissa. Hän sanoi että rahoituksen osalta lähtee työryhmä käyntiin, laatuvaateet kilpailijoille otetaan valiokunnassa uudelleen käsittelyyn, ja myös 1. kirje tulee mukaan lakiin. Tämän jälkeen oltiin uskossa että hallitus on todellakin mukana osaltaan lainsäädännössä, postialan tilanteen selvittämiseksi.Postilaki tuli valiokunnasta 1.3. ja tämä oli pöyristyttävää luettavaa. 19 pykälä pitää kyllä sisällään 1. luokan kirjeen laatustandardit, mutta 15. pykälässä 1. luokan kirjettä ei ole yleisvelvoite tuotteena!! Eli 1. luokan kirje on täysin yleisvelvoitteen hoitavan yrityksen harkinnassa, eikä ole mitään pakkoa tarjota sitä!Loppujen lopuksi koko laki on edelleen siinä missä oltiin viime syksynäkin. Rahoitusta ei ole ratkaistu, laatuvelvoitteita ei ole kilpailijoilla ja 1.luokan kirjettä ei ole laissa kirjattu yleisvelvoitteeksi.Nieminen myönsi että oltiin naiiveja kun uskottiin ministeri Lindénin lupauksiin. Ei voitu kuvitellakaan sitä, että vaalien alla kukaan poliitikko lähtee pyörtämään lupauksiaan.

 

Keskustelua herättikin se, kuinka liitto meni uskomaan Lindénin puheita. Vastauksena saatiinkin että kukaan ei voi sitoa suomen eduskuntaa sopimuksilla lainsäädäntötyössään.

Lasse Nevalainen muistutti menneiden työtaisteluiden onnistumisesta Pasilan osaston piirissä. Työtaistelutoimet onnistuivatkin todella hyvin viime syksynä. Logistiikkakeskuksessa työnantajan edustajat olivat todella varovaisia jotta ei tulisi aihetta ulosmarsseille, toisin kuin Pasilassa. Markus Mutta yhtyi Lassen puheenvuoroon. Heidi Nieminen myönsikin että ulosmarssit antoivat uskottavuutta mahdollisille lakoille.

 

Valmiutta ja halua uusiin työtaistelutoimiin löytyykin varmasti tarvittaessa.

 

 

 

 

Mikä lie tärähtänyt kun Hellu onnitteli Jaria
Valittu toimikunta melkein kaikki paikalla