PEC ,Postipalvelut Oy /Pakettilajittelu alueelle Pääluottamusmies- ja Varapääluottamusmiesvaalit

15.1.2020

PEC ,Postipalvelut Oy /Pakettilajittelu alueelle

PÄÄLUOTTAMUSMIES- JA VARAPÄÄLUOTTAMUSMIESVAALIT

 

Käynnistetään pakettilajittelun työntekijäasemassa olevien ehdokasasettelu pääluottamusmiehen Postipalvelut Oy /Pakettilajittelu alueelle :Logistiikkakeskus, Helsingin Ulkomaantuotanto, Lieto ,Pakettilajittelijat: Seinäjoki , Jyväskylä Lahti, ja Lappeenranta. Tehtävä on päätoiminen.

Lisäksi käynnistetään ehdokasasettelu myös varapääluottamusmiesvaaliin samalle alueelle.

 

Ehdokasasettelu alkaa 15.1.2020 ja päättyy 24.1.2020 kello 16:00.

Mikäli vaaliin tulee enemmän ehdokkaita kuin yksi, suoritetaan yksivaiheinen vaali:

Voidaan äänestää samalla kerralla sekä varsinaista että varaa. Eniten varsinaiseksi ääniä saanut valitaan pääluottamusmieheksi, varapääluottamusmiesvaaleissa eniten ääniä saanut valitaan varapääluottamusmieheksi, mikäli ei ole tullut valituksi varsinaiseksi. Ehdokkaaksi voi siis halutessaan asettua sekä pääluottamusmiehen että varapääluottamusmiehen tehtävään tai vain toiseen tehtävään.

Vaalissa noudatetaan PAU:n pääluottamusmiesten valintaan antamia ohjeita, joista seuraavassa keskeisimpiä:

Pääluottamusmieheksi ja varapääluottamushenkilöksi voi asettua henkilö, joka on ollut PAU:n jäsenenä vähintään puoli vuotta ja perehtynyt työpaikan olosuhteisiin.

Ehdokkaaksi voi asettaa:

Pääluottamusmies ja- varapääluottamusehdokkaan voi asettaa ammattiosasto, jolla on jäseniä ao. pääluottamusmiehen toimialueella. Lisäksi ehdokkaan voi asettaa vähintään 20 pääluottamusmiehen toimialueella työskentelevää jäsentä erillisellä kannatuslistalla (nimi, nimen selvennys, ammattiosasto). Ehdotus on tehtävä kirjallisesti vaalitoimikunnalle ja samalla mukaan on liitettävä ehdokkaan kirjallinen suostumus. Suostumus on annettava kaikkiin niihin tehtäviin erikseen, joihin henkilö asettuu ehdokkaaksi.

Henkilö voi skannata allekirjoitetun ja päivätyn XX.XX.2020 suostumuksensa sekä lähettää sen ja kannattajaryhmälistan vaalitoimikunnalle. Osaston esittäessä henkilöä, tulee siitä toimittaa vaalitoimikunnalle pöytäkirjan ote vaalitoimikunnalle ja ehdokkaan kirjallinen suostumus sähköpostiosoitteeseen pecplm20@gmail.com

VAALITOIMIKUNTA

Lisätietoja                                                                            

Eija Heikkilä                                                                               Tommi Tienpää eija.i.heikkila@posti.com                                                           tommi.tienpaa@posti.com                                             

puh: 040-5358707 klo 14:00 jälkeen                                         puh: 0505728759

huom!!! yötyöläinen

 

Vaalitoimikunnan sähköpostiosoite on pecplm20@gmail.com