PAU:n jäsenten lakkoavustuksien maksaminen

28.11.2019

      PAU Pasilan Osasto ry tiedottaa    

 

 

 

PAU:n jäsenten lakkoavustuksien maksaminen

Lakkoavutushakemukset : https://www.pau.fi/edunvalvonta/lakko/lakkoavustushakemus.html

11.-27.11.2019 välisen  lakon Lakkoavustusta varten tarvitaan seuraavat tiedot :

Huomioikaa ,että työtaistelupidätyspäivät menevät eri palkkalaskelmiin, jolloin joudutte hakemaan uudelleen lakkoavustusta

  • Palkkalaskelma sähköinen tai paperinen, josta selviää ansionpidätykset
  • Lakkoavustushakemuksessa huomioitava: nimi (sukunimi etunimet) ,pankkien IBAN tilinumero selkeästi kirjoitettu
  • Työpaikka
  • Allekirjoituksen todentamiseksi riittää, että lakkoavustushakemus ja palkkalaskelma on lähetetty omasta sähköpostiosoitteesta (esim. PDF / WORD)

Lakkohakemukset vastaanottavat:

  • Helsingin postikeskus, PLM Pertti Touhonen ja luottamusmiehet sekä yövuorossa Eija Heikkilä

 

  • Vantaan Logistiikkakeskuksessa ja Ulkomaan postissa :

PLM: Aleksi Andersson ja kaikki luottamusmiehet

Muiden liittojen jäsenet, joilla on työsuhde Postiin: Paperiliiton, Rakennusliiton, Sähköalojen ammattiliiton, Suomen elintarviketyöläisten liiton (SEL), JHL:n, PAM:n, Teollisuusliiton ja AKT:n jäsenet (muiden kuin em. liittojen jäsenten on oltava yhteydessä omaan ammattiliittoonsa) toimittavat lakkoavustushakemuksen PAUn paikalliselle ammattiosastolle. Muiden liittojen jäsenten on todistettava jäsenyytensä.

(HUOM! AKT:n jäsenten osalta lakkoavustushakemus viikon 46 (11.11. - 17.11.) osalta palautetaan PAUn ammattiosastolle ja viikosta 47 alkaen AKT:n ammattiosastolle.)

 

Lakkoavustusten maksuaikataulu 

Jäsenten lakkoavustukset pyritään maksamaan mahdollisimman nopeasti. Suuren lakkojoukon avustusten maksaminen ei käy hetkessä ja kärsivällisyyttä siis vaaditaan. Lakkoavustusten maksamisessa helpottaa hakijan huolellisesti ja oikein riittävine tietoineen täytetty lakkoavustushakemus.