Postinjakelun, käsittelyn ja kuljetuksen lakko alkaa maanantaina 11.11. klo 06.00.

10.11.2019


      PAU:n Pasilan Osasto ry tiedottaa 7.11.2019

 

Postinjakelun, käsittelyn ja kuljetuksen lakko alkaa maanantaina 11.11. klo 06.00.  Seuraa liiton sivuja https://www.pau.fi/

Postin tes-esitys pitää sisällään myös vuosityöajan lisäämisen kuukaudella.

Katso video liiton sivuilta siitä, kuinka työaikasi kasvaisi:

https://www.youtube.com/watch?v=VQKlrTsN9I8

 

Posti on tiedottanut työpaikoilla lakon vaikutuksista lomaoikeuteen. Tällä yritetään vaikuttaa siihen, että ainakaan ns. pitkälomalaiset eivät osallistuisi maanantaina alkavaan lakkoon. Posti "unohtaa" tarkoituksella infossaan kertoa sen, että jos se saa lakon murrettua ja sitä kautta tes-tavoitteensa toteutettua, niin pidemmät vuosilomat poistuvat kokonaan eli niitä ei ole tulevina vuosina lainkaan.

Posti on jättänyt kertomatta mitä tapahtuu, jos emme lakon avulla pysty torppamaan Postin työehtosopimusesityksiä. Työntekijöiden vuosityöaika tulisi kasvamaan noin kuukaudella ja osalla enemmänkin.

Verrataan ensin kokoaikaista vuosilomalain piirissä olevan työntekijän työaikaa.

  • Työaika tulisi kasvamaan 21 minuuttia päivässä. (=3,5 kertaa kiky)
  • Työaika ”jakelu tessissä” on 8 tuntia päivässä.
  • Vuonna 2020 tulee olemaan 222 työpäivää.

222 x 21 minuuttia = 77,5 tuntia.

  • Eli vuosityöaika kasvaisi noin kaksi viikkoa.
  • Tarkastellaan sitten ns. pitkälomaisten vuosityöajan kasvua. Yhdeksän lisälomapäivää häviäisi eli 9 x 8 tuntia = 72 tuntia. Pitkälomalaisten osalta vuosityöaika kasvaisi melkein kuukauden.

Eikä tässä vielä kaikki.

  • Jakelu tessissä ”arkipyhät eivät lyhennä työaikaa.
  • Vuonna 2020 on yhdeksän arkipyhää, 9 x 8 t = 72 tuntia.
  • Kokonaisuudessaan vuosityöaika kasvaisi 149,5 – 221,5 tuntia.

Kun verrataan kaikkia muita SAK:n liittojen työehtosopimuksia, niin lähes kaikissa niissä

  • lyhennetään työaikalain mukaista 40 viikkotunnin työaikaa joko pekkas-järjestelmällä tai päivittäistä työaikaa lyhentämällä.
  • Lähes kaikissa tesseissä arkipyhät lyhentävät työaikaa tai arkipyhiltä maksetaan arkipyhäkorvaus.

Mitä tekee Posti kun työaika kasvaa kuukaudella ja ylikin?

Tarvitaan vähemmän työntekijöitä ja tästä seuraa yt:t, jonka seurauksena Posti irtisanoisi ja osa-aikaistaisi työntekijöitä.

Aika kummallinen tilanne tulee eteen, kun maan hallitus yrittää kaikin keinoin kasvattaa työllisten määrää ja valtion 100 % omistama yritys samaan aikaa vähentää työllisten määrää.

Postin paljon puhuma joustavuus tarkoittaa suomeksi sanottuna sitä, että palkat joustavat alaspäin ja työaika ylöspäin.  

 

Esko Hietaniemi, liittosihteeri