Pakettiliiketoiminnan (PEC) työntekijä/ryhmävastaava/toimihenkilö: Uutta työsopimusta ei tarvitse allekirjoittaa

21.10.2019

Pakettiliiketoiminnan (PEC) työntekijä/ryhmävastaava/toimihenkilö: Uutta työsopimusta ei tarvitse allekirjoittaa

21.10.2019

PAUn saamien tietojen mukaan Posti on pyytänyt ja jopa painostanut pakettilajittelijoita ja toimihenkilöitä/ryhmävastaavia allekirjoittamaan liikkeenluovutuksesta johtuen uusia työsopimuksia. PAU muistuttaa, että mitään uutta työsopimusta ei tarvitse allekirjoittaa. Jos työntekijä ei allekirjoita uutta työsopimusta, niin työnantaja ei voi tämän johdosta irtisanoa työsuhdetta tai antaa muitakaan sanktioita.

Allekirjoitetun työsopimuksen perusteella työnantaja voi virheellisesti väittää, että työrauha sitoo työntekijöitä ja toimihenkilöitä, kun työsopimuksessa lukee Grafinetin/Teollisuusliiton ja Medialiiton Jakelun työehtosopimus/Grafinetin työehtosopimus. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa, koska työrauhavelvollisuus määräytyy sen mukaan, minkä liiton jäsen työntekijä on ja onko kyseisen liiton työehtosopimus voimassa vai ei. Jos PAUn työehtosopimus ei ole voimassa, niin työrauhavelvollisuus ei sido PAUn jäseniä. PAUn jäsenet voivat aina noudattaa PAUn ilmoituksia työtaistelutoimenpiteistä.

Liikkeen luovutuksessa mukana olevien työntekijöiden on hyvä muistaa, että liikkeen luovutuksessa he ovat siirtyneet uuden työnantajan palvelukseen vanhoina työntekijöinä eikä työsopimuksia tarvitse tämän vuoksi päivittää. Jos työnantaja vaatii työntekijää allekirjoittamaan uuden työsopimuksen ja varsinkin jos työnantaja väittää, että asian kanssa on kiire, niin se on usein merkki siitä, että työnantaja yrittää saada työntekijän sopimaan jotain sellaista, mikä ei ole työntekijän oman edun mukaista.

Tyhjiä lupauksia

Postin hallitus lupasi liikkeenluovutuksen jälkeen pakettilajittelijoille kahden vuoden siirtymäajan, jolloin palkat säilyvät ennallaan. Tämä on pelkkä lupaus, josta ei olemassa mitään sopimusta. Samanlaisia epämääräisiä lupauksia ilta- ja yölisien säilymisestä kesken neuvottelujen on heitelty muutenkin.

PAUn Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimusneuvottelut eivät pääty ennen kuin pakettilajittelijat ovat sen piirissä.  Postialalla ei ole työehtosopimuksen päättyessä työrauhaa ennen kuin pakettilajittelijat ovat siirtyneet takaisin Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimukseen. Teollisuusliiton ja Medialiiton Jakelun ja Grafinetin toimihenkilöiden työehtosopimukset romuttaisi työntekijöiden palkat ja työehdot.

Lisätietoa löytyy www.pau.fi   tai luottamusmiehiltä