Lakon rikkominen vuokratyöntekijöillä johtaa laajempiin työtaisteluihin

26.10.2019

Lakon rikkominen vuokratyöntekijöillä johtaa laajempiin työtaisteluihin
25.10.2019

 

Kuljetusliitot eivät hyväksy Postin aikomusta rikkoa laillista työtaistelua vuokratyöntekijöillä. Jos Posti jatkaa kansainvälisten sopimusten vastaisia valmisteluja lakon rikkomiseksi, kuljetusliitot tekevät pikaisia päätöksiä omista tukitoimista.
Kuljetusliitot ovat saaneet myös Posti- ja logistiikka-alan unioni PAUlta tukipyynnön koskien 11.11. alkavaa lakkoa. Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimusneuvottelut ovat jumiutuneet työnantajan vaatiessa isoja heikennyksiä palkkoihin ja muihin työehtoihin. PAU on esittänyt nykyisen työehtosopimuksen jatkamista yleisen tason palkankorotuksilla.


Kuljetusliitot tekevät päätöksiä tukitoimistaan omissa hallintojen kokouksissa ja liitot ilmoittavat niistä erikseen.


Kuljetusliitoilla on jo pitkään ollut voimassa keskinäinen yhteistyösopimus. Liitot tukevat toisiaan tilanteissa, joissa nykyisiä työehtoja pyritään työantajan toimesta heikentämään. Liitot ovat myös lupautuneet tukemaan toisiaan työehtosopimuskierroksilla vähintään yleisen linjan mukaiseen työehtosopimusratkaisuun.

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry
Marko Piirainen   puh. 09 61311 200  

Ilmailualan Unioni IAU ry
Juhani Haapasaari   puh. 050 505 8865

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry
Heidi Nieminen   puh. 050 340 3217

Raideammattilaiset JHL ry
Teppo Järnstedt   050 5372 412

Rautatiealan unioni RAU ry
Tero Palomäki  puh. 09 5760 3701

Suomen Merimies-Unioni
SMUSimo Zitting  0400 813079