Tiedoite - Lakkoavustuksien maksaminen Hkipok

25.9.2019

PAU Pasilan Osasto ry
tiedottaa
PAU Pasilan Osasto ry tiedottaa

                                                               

PAU Pasilan Osasto ry

tiedottaa

 

PAU:n jäsenten lakkoavustuksien maksaminen

 

Lakkoavutushakemukset : voi tulostaa https://www.pau.fi/edunvalvonta/lakko/lakkoavustushakemus.html

: löytyy taukotupien pöydiltä sekä saa tarvittaessa hakemuksien vastaanottajilta

 

09.2019 Lakkoavustusta varten tarvitaan seuraavat tiedot:

 

  • Palkkalaskelma sähköinen tai paperinen, josta selviää ansionpidätykset

  • Lakkoavustushakemuksessa huomioitava: nimi (etunimi ,sukunimi) ,  pankkien IBAN tilinumero selkeästi kirjoitettu

 

Lakkohakemukset vastaanottavat HKI postikeskuksessa:

 

  • Aamuvuoro : Pertti Touhonen ja Pasi Poussu

  • Iltavuorossa : Jouko Luttinen ja Ilkka Silo

  • Yövuorossa : Pekka Herranen ja Eija Heikkilä

 

Muihin SAK:laisiin liittoihin kuuluvien lakkoavustukset 

 

Mikäli työntekijä on ollut PAUn julistamassa lakossa, mutta kuuluu johonkin toiseen SAK:laiseen ammattiliittoon, tulee jäsenen toimia seuraavasti:

 

1. Työntekijän pitää todistaa liittonsa jäsenyys. Helpoin tapa on ottaa kopio jäsenkortista.

2. Työntekijän täytyy todistaa, että on ollut lakossa (esim. tarkistamalla palkkalaskelmasta, josta selviää ansionpidätys).

3. Muiden SAK:laisten liittojen jäsenet lähettävät lakkoavustushakemuksen ja kopiot palkkakuitista ja jäsenkortista poikkeuksellisesti suoraan PAUn toimistoon osoitteeseen: lena.lahti@pau.fi.

 

Lakkoavustusten maksuaikataulu 

 

Jäsenten lakkoavustukset pyritään maksamaan mahdollisimman nopeasti. Suuren lakkojoukon avustusten maksaminen ei käy hetkessä ja kärsivällisyyttä siis vaaditaan. Lakkoavustusten maksamisessa helpottaa hakijan huolellisesti ja oikein riittävine tietoineen täytetty lakkoavustushakemus.