Jäsenkokous

 

Kenelle lakkoavustusta maksetaan?

 

PAU:n Pasilan osaston jäsenkokous pidettiin Kirja talon kerhohuoneessa lauantaina 9.10.2010.
Paikkalle oli saapunut väkeä tuvan täydeltä. Puheenjohtaja Eija Heikkilän avattua kokouksen, se eteni esityslistan mukaisesti.
 
Varmasti eniten mielekiintoa herättänyt kysymys koski lakkoavustusenmaksamista ei- jäsenille. Aiheesta jätettiin kaksi esitystä kokoukselle, jotka molemmat esiteltiin kokousväelle. Keskustelun jälkeen asiasta kuitenkin päätettiin yksimielisesti eikä äänestystä tarvinut suorittaa. Päätöksestä tullaan tiedottamaan jäseniä lähiaikoina kotiin lähetettävällä jäsentiedotteella.
 
Lisäksi kokouksessa käsiteltiin TES-tilannetta. Neuvottelut ovat alkaneet maanantaina 11.10. Nykyinen TES raukeaa 15.10. ja jos uutta ei ole tähän mennessä saatu olemme sopimuksettomassa tilassa, kunnes uusi TES allekirjoitetaan. PAU:n liittovaltuusto kokoontuu 18.-19.10. jonka jälkeen saamme lisätieto asiasta jollei mitään ratkaisevaa ole tuohon mennessä tapahtunut.
 
Huom. kannattaa seurata PAU:n ja osaston sivuja ja tietenkin tiedotusvälineitä